اخبار و مقالات یَسناوکیل

در این بخش از وبسایت گروه وکالت یسنا وکیل به ارائه بروزترین مقالات در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری و خانواده پرداخته و شمارا با جدیدترین قوانین و مقرارت تسویب شده توسط قانون‌گذار آشنا می‌کنیم.

10 ژوئن, 2021

فرزندخواندگی و شرایط قانونی آن

آیا شرایط زوجین جهت سرپرستی فرزند را می‎دانید؟ آیا از وظایف در اختیار گرفتن وکیل فرزند خواندگی و مزایای آن مطلع هستید؟ ما در این

مقالات خانواده
10 ژوئن, 2021

فرزندخواندگی و شرایط قانونی آن

آیا شرایط زوجین جهت سرپرستی فرزند را می‎دانید؟ آیا از وظایف در اختیار گرفتن وکیل فرزند خواندگی و مزایای آن مطلع هستید؟ ما در این

مقالات خانواده