گران فروشی و مجازات‌های مربوط به آن

گران فروشی و کم فروشی

فهرست مطالب

عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی و سودجویی فرصت‌ طلبان از این موقعیت بدست آمده ، دلیل عمده گران‌فروشی کالا و خدمات می باشد که در این راستا عموم جامعه مخصوصا در مورد کالا و خدمات ضروری ، تحت فشار زیادی قرار میگیرند.
به ویژه در بعضی از اوقات سال و به مناسبت‌های مختلف ، اجناسی که مورد استقبال بیشتری قرار میگیرند ، بصورت چشم‌گیری افزایش پیدا میکنند که این نمونه بارز ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی می باشد.

ماهیت گران فروشی

گران فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی بطور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

بنابراین برای پدیده گران‌فروشی تعریف مشخصی ارایه شده است که هر شخصی که مشمول این تعریف قرار گیرد مشمول مجازات خواهد شد.

هم‌اکنون در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گران‌فروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون مواردی از تخلف‌های صنفی که فروشنده‌‌ها مرتکب آن می‌شوند فهرست شده است:

  • گران‎‌فروشی
  • کم‌ فروشی
  • تقلب
  • احتکار
  • عرضه خارج از شبکه
  • عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
  • فروش اجباری
  • عدم درج قیمت
  • عدم صدور صورتحساب

بنابراین زمانی که یک کاسب یا فروشنده هر یک از این موارد را انجام دهد متخلف شناسایی می‌شود. علاوه بر سازمان تعزیرات، قوه‌قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها نظارت‌هایی را در این زمینه دارد و اصلا یکی از روش‌های طرح تخلفات در تعزیرات گزارش‌ها و مواردی است که از سوی سازمان تعزیرات اعلام می‌‌شود.

گران فروشی در سطح گسترده

توجه ویژه شود که اگر افرادی بطور سازمان‌یافته و زنجیره‌ای اقدام به گران‌فروشی در سطح کلان کشور انجام دهند و موجبات اخلال در نظام اقتصاد کشوری را فراهم کنند ، این عمل از تخلف ساده گران‌فروشی بالاتر رفته و مرتکب جرم محاربه شده‌اند.

قوانین و شرایط تغییر نام و نام خانوادگی
مطالعه بیشتر

در همین باب نیز باید اضافه کرد که صرفنظر از اینکه صدور حکم محکومیت به پرداخت جریمه توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانونا ماهیت مجازات کیفری ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه‌قضایی(تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده‌اند ، لازم‌الاجرا هستند و اگر عمل متهم هم جنبه‌ی تخلف(گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم جنبه مجرمانه ( فی‌المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور )دارد ، با عنایت به ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال1373  هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه‌قضایی (تعزیرات)قابل اجراست و صدور حکم محکومیت متهم توسط مراجع قضایی ، مانع اجرای مجازاتهای سازمان تعزیرات حکومتی نخواهد بود .

مجازات گرانفروشی

بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:

الف – گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول – تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب – گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی

مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

وکیل درخواست اجرای رای
مطالعه بیشتر

ج -گران‌فروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمــــــه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی ، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

د-گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو کارت بازرگانی تبصره -در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود

سفته بهتر است یا چک، بررسی قوانین مربوط به هر دو
مطالعه بیشتر

ماده 57 قانون نظام صنفی بدون در نظر گرفتن میزان گران‌فروشی آن را در پنج مرتبه تقسیم‌بندی کرده و گران‌فروش را در هر مرتبه علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده به مجازات‌های زیر محکوم کرده است:

مرتبه اول: جریمه به دو برابر مبلغ گران‌فروشی

مرتبه دوم: جریمه به ۴ برابر مبلغ گران‌فروشی

مرتبه سوم: به ۶ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

مرتبه چهارم: به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک‌ ماه نصب می‌شود.

مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت ۶ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

مراحل رسیدگی به شکایت گرانفروشی

دو هیات بدوی و تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات رسیدگی می‌کنند.

طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به امور مربوط به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات رسیدگی می‌کند اعم از اینکه عنوان آن گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت باشد. در حقیقت همه تخلفاتی که در کار تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات مطرح است، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات است.

در ساختار سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدیدنظر وجود دارد که در هر شعبه بدوی یک رییس حضور دارد. در حالی که شعب تجدیدنظر از یک رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر با دو نفر رسمیت پیدا می‌کند و در حقیقت، برای رسیدگی و صدور حکم، ملاک، رای و نظر دو نفر موافق است

فهرست مطالب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد