وکیل جعل اوراق دولتی، مدارک تحصیلی و …

جعل مدرک

فهرست مطالب

مجازات جعل و تزویر در صورتجلسات، گزارشات و نوشته های دولتی توسط کارکنان دولتی و قضایی و نیروهای انتظامی چیست؟ صدور گواهینامه رانندگی، معاینه فنی و گواهی پزشگی بر خلاف واقع چه مجازاتی دارد؟ مجازات جعل مهر و گواهی پزشک چیست؟ ساختن مدارک تحصیلی و جعل اوراقی نظیر گواهی اشتغال به تحصیل چه مجازاتی در پی دارد؟

برای دریافت مشاوره تلفنی و تعیین وقت مشاوره حضوری با تیم یسنا وکیل در مشهد با شمار 09155074838

جعل امضا مقامات حکومتی
قانونگذار برای جعل برخی اسناد و اوراق مخصوص مجازات ویژه ای در نظر گرفته و آن را از جعل های عمومی جدا ساخته است. اوراقی نظیر گزارشات مامورین دولتی و قضایی، تصدیق نامه ها و … . در ادامه به سوالات فوق پاسخ خواهیم داد.

تزویر در صورتجلسه توسط کارکنان دولتی و قضایی و نیروهای انتظامی

قانونگذار نسبت به ارتکاب جعل و تزویر توسط مقامات و کارکنان دولتی، حساسیت و ظرافت بیشتری به خرج داده و علاوه بر مجازات های اداری، مجازات های شدیدتری را هم لحاظ کرده است. بر اساس ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چنانچه هر یک كاركنان ادارات دولتی، مراجع قضایی یا حتی مأمورین به خدمات عمومی در نگارش نوشته‌ها، گزارش ها یا قراردادهای راجع به وظایفشان‌ مرتكب جعل و تزویر شوند.

آشنایی با مجازات جعل امضاء مقامات حکومتی و … را در این مقاله از سایت یسنا وکیل مطالعه کنید.

علاوه بر مجازات‌ های اداری و محکومیت به جبران‌ خسارات وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا جزای نقدی به میزان 6 تا 30 میلیون ریال محكوم خواهند شد. ماده مزبور شیوه هایی را هم به عنوان مصادیق جعل و تزویر در اوراق و گزارشات ذکر کرده است. از جمله اینکه:

  • مقام دولتی یا قضایی موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند. مثلا افسر نیروی انتظامی در گزارش بازدید از صحنه جرم، مطالبی را بر خلاف واقع ذکر کند.
  • کارمند دولتی یا مقام قضایی گفته ها و نوشته های یكی از مقامات رسمی را تحریف کند. مثلا منشی رئیس جمهور در نامه ای که رئیس جمهور به او تقریر کرده، برخی مطالب را از جانب خودش اضافه یا کسر کند.
  • مقام دولتی یا قضایی، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند. مثلا ضابط قضایی در بازجویی از متهم در گزارش خود مطالبی را به عنوان اعترافات متهم به کذب اضافه می کند.

جعل مدارک تحصیلی
جعل مدارک تحصیلی چه مجازاتی دارد؟

‌قانونگذار در راستای مبارزه با تقلبات علمی و دانشگاهی و مقابله با جعل و فروش مدارک دانشگاهی، در ماده 527 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) مجازاتی مستقل برای «جعل مدارک تحصیلی» و «استفاده از مدارک تحصیلی جعلی» وضع نموده است. 

مطابق ماده مزبور چنانچه شخصی مدارک تحصیلی و دانشگاهی نظیر گواهی اشتغال به تحصیل، گواهینامه موقت یا نامه فارغ‌ التحصیلی، تأییدیه ترم، کارنامه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه ‌های تحصیلات خارجی را جعل كند و در حالیکه از جعلی بودن آن آگاه است اقدام به استفاده از آن ها نماید، علاوه بر جبران خسارت، به‌ حبس تعزیری از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد.

در این خصوص تفاوتی ندارد مدارک تحصیلی جعل شده مربوط به موسسات و دانشگاه های داخل کشور باشد یا خارج از کشور. همچنین با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین و گفته وکیل کیفری در مشهد، باید گفت تنها جعل مدارک دانشگاهی و موسسات آموزش عالی مشمول این ماده است. لذا جعل مدارک تحصیلی در مقاطع پایین تر از دانشگاه، مشمول قوانین عمومی است.

مطابق بخش اخیر ماده 527 در صورتی كه مرتكب، از كاركنان دولتی یا شهرداری ‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به هر شکلی در امر جعل یا استفاده از مدارك و اوراق جعلی شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد.

شرکت در امتحان به جای دیگری چه مجازاتی دارد؟

معمولا تقلب در امتحانات داخلی یا رسمی نظیر کنکور با جریمه های خاصی نظیر محرومیت، ابطال امتحان و … روبرو می شود. تقلب تخلف است اما جرم نیست. با این حال ماده 541 قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از تقلب را جرم شناخته و مرتکب را به مجازات نقدی محکوم می نماید:

جعل مدارک
«هر كس به جای داوطلب اصلی هر یك از آزمون‌ها اعم از كنكور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی، دانشسراها، مراكز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، ‌مدارس راهنمایی و هنرستان‌ ها و غیره در جلسه امتحان شركت نماید حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 200 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»

جعل گواهی پزشکی برای معافیت یا موجه نمودن غیبت

گاهی اشخاص به صورت غیر موجه از حضور در محل کار خود یا جلسه رسیدگی دادگاه سر باز می زنند و برای موجه نمودن غیبت خود اقدام به «جعل گواهی پزشکی» یا «استفاده از گواهی پزشکی جعلی» می نمایند. انگیزه غیبت غیر موجه ممکن است سهل انگاری، کاهلی و تنبلی، طولانی کردن عمدی دادرسی، سوء استفاده از مرخصی استعلاجی و امثال این ها باشد.

قانونگذار صرف نظر از انگیزه مرتکب، جعل گواهی پزشکی برای معافیت یا موجه نمودن غیبت را مستحق مجازات دانسته و ماده 538 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این باره مقرر داشته: «هر كس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشكی به اسم طبیب جعل كند به حبس از 6 ماه تا 1 سال یا به 3 تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»

از آنجا که قانونگذار به اصطلاح در مقام بیان می باشد ذکر موارد معافیت از «خدمت دولت»، «غیبت سربازی» و «غیبت در جلسه دادگاه» موضوعیت دارند و از باب مثال نیست. لذا سوء استفاده از گواهی پزشکی جعلی در موارد مشابه نظیر غیبت در امتحانات، از موضوع ماده 538 خارج بوده و مشمول قوانین عمومی جعل و تزویر است.

جعلی اوراق دولتی
مجازات پزشکی که در قبال پول گواهی پزشکی صادر می کند چیست؟

مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر گاه پزشکی، گواهی یا تصدیق نامه ای را بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات، سربازی یا برای ارائه به مراجع ‌قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه مذکور به واسطه گرفتن پول انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محكوم می‌گردد.

مجازات صدور معاینه فنی و سایر گواهینامه ها و تصدیق نامه بر خلاف واقعیت چیست؟

مطابق ماده 540 چنانچه شخصی تصدیق نامه یا گواهینامه ای نظیر معاینه فنی، معاینه چشم، گواهی سلامت روانی یا … را بر خلاف واقعیت، صادر بکند و به واسطه این رفتار خسارت و ضرری به شخص ثالثی وارد شود یا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد گردد، مرتكب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به 200 هزار تا 2 میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

مجازات صدور گواهینامه رانندگی بر خلاف واقعیت، چه مجازاتی دارد؟

هر یك از مأمورین دولت كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده ‌پروانه بدهند بر اساس ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به حبس تعزیری از 6 ماه تا 1 سال و به 5 سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد. چنانچه وی برای دادن گواهینامه، مبلغی را هم دریافت کرده باشد، به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.

مجازات تغییر ارقام پلاک ماشین و «تعویض غیرقانونی پلاک» چیست؟

مطابق ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ارتکاب رفتارهای زیر، جعل پلاک وسیله نقلیه محسوب می شود:

  1. شخص ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه را تغییر دهد
  2. شخص پلاك وسیله نقلیه دیگری را به‌ آن وسیله بچسباند
  3. شخص یک پلاک تقلبی را به آن وسیله نقلیه وصل کند
  4. شخص پلاک های وسایل دیگر یا پلاک های ساختگی را با آگاهی مورد استفاده قرار دهد.

در موارد فوق شخص مرتکب جعل و دستکاری پلاک وسیله نقلیه شده و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. در این باره هیچ تفاوتی ندارد که وسیله نقلیه زمینی، آبی یا کشاورزی باشد.

مجازات جعل مهر
آیا دستکاری شماره شاسی، شماره موتور ماشین و موتور چه مجازاتی دارد؟

تمام وسایل نقلیه موتوری که به شکل رسمی تولید می گردند دارای ارقام منحصر به فردی نظیر شماره شاسی، رقم موتور و … هستند كه از طرف كارخانه سازنده حك یا نصب شده است. از آنجا که این ارقام برای شناسایی خودرو و مالک آن دارای اهمیت است قانونگذار تغییر این ارقام را ممنوع نموده است.

چنانچه شخصی ارقام مذکور را تغییر دهد و آن را از صورت اصلی كارخانه خارج كند مطابق با ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس از 6 ماه تا 1 سال محكوم خواهد شد. تمامی وسایل نقلیه زمینی نظیر خودرو و موتور سیکلت، وسایل نقلیه آبی نظیر قایق و لنچ و کشتی و وسایل نقلیه کشاورزی نظیر تراکتور مشمول این قانون هستند. وسایل نقلیه غیر موتوری نظیر دوچرخه و کالسکه خارج از موضوع این قانون است.

جعل و تزویر در اوراق انتخاباتی و برگه های رای

مطابق ماده 66 و 76 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتارهای زیر از مصادیق جعل و تزویر به شمار رفته و مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی به میزان 3 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال و نیز 12 سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی محکوم می گردد:

1- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌ جلسات.

2- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌ جلسات و تلكس و تلفن‌گرام ‌ها و تلگراف ‌ها

 

تبدیل حبس به جزای نقدی و قوانین مربوط به آن
مطالعه بیشتر

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد