ماهیت و مفهوم حجب از ارث

وکیل ارث در مشهد

فهرست مطالب

حجب به معنای ممنوعیت است. با این حال، موضوع حجب نباید با موارد مرتبط با ارث اشتباه گرفته شود. در قانون حجب، در اصل حضور یک وارث نزدیک ‌تر باعث می ‌شود که وارث از ارث محروم شود، نه اینکه وارث ارزش ارث بردن به دلیل قتل یا بی ‌اعتقادی را نداشته باشد. حجب به معنای تحت ‌اللفظی، طبق ماده ۸۸۶ قانون مدنی، حالت یک وارث است که از ارث محروم می‌ شود یا بخشی از آن به دلیل وجود وارث دیگری تقسیم می شود. ماهیت و مفهوم حجب از ارث یکی از موارد پیچیده و خاص در قانون است و گاه با این مسئله مواجه شده اید. کمک گرفتن از وکیل خوب می تواند در روند پیگیری پرونده کمک زیادی به شما کند.

ماهیت و مفهوم حجب از ارث

وکیل ارث فردی است که دیگران را از ارث محروم می‌ کند و او حاجب نامیده می‌ شود و فردی که از ارث محروم می‌ شود، محجوب نامیده می ‌شود. برای مثال، داشتن یک فرزند برای مرحوم، موجب می شود تا نوه هیچ ارثی از فرد نبرد. یا داشتن فرزند برای افراد متوفی موجب می شود که سهم مادر متوفی کاهش پیدا کند و از یک سوم به یک ششم برسد.

وکیل ارث در مشهد

انواع حجب ارث

وکیل وراثت یا حاجب گاهی اوقات دیگران را به طور کلی و از کل ارث منع می ‌کند، و گاهی اوقات برخی از آن‌ ها به صورت جزئی سبب منع ارث می شوند که به نوع اول حجب حرمانی و به نوع دوم حجب نقصانی گفته می شود.

حجب حرمانی

حجب حرمانی به این فرض اشاره دارد که به دلیل وجود یک شخص با نسبت نزدیک تر، خویشاوند دورتر از کل ارث محروم است. ماده ۸۸۷ قانون مدنی حجاب بیان می کند اولین نوع این است که وارث از اصل ارث محروم است، مانند بردارزاده  که به دلیل برادر یا خواهر درگذشته از ارث محروم شده‌ است.

وکیل تمکین در مشهد و قوانین مربوط به آن را بشناسید
مطالعه بیشتر

حجب نقصانی

ماده ۸۸۷ از قانون مدنی می‌ گوید که نوع دوم این است که وارث فرض می ‌کند که از حد بالایی به حد پایین نزول می ‌کند، مانند مثل کاهش حصه شوهر از نصف به یک چهارم سهم. در شرایطی که زن او دارای فرزند باشد و تنزل حصه زن از یک چهارم به یک هشتم در شرایطی که شوهر او دارای فرزند باشد.

مبانی حجب حرمانی

نسبت وارثان

اساس قانون حجب حرمانی، براساس نزدیک‌ ترین فرد در خویشاوندان پس از مرگ شخص است. یعنی نسبت نزدیک، نسبت دور را از میراث محروم می ‌کند. این یک قانون است و نمی‌ توان کسی را به تعداد وارثان طبق قرارداد یا وصیت اضافه کرد، یا اولویت را به یکی از وراث دورتر داد یا وارث را از ارث محروم کرد.

نسبت دور و نزدیک با توجه به طبقه

به عنوان یک قانون، طبقه اول آخرین طبقه ارث را محروم می‌ کند. تا زمانی که کسی از طبقه اول است، هیچ‌ کس از طبقه دوم به ارث نخواهد رسید. این موضوع در اصطلاح حجب حرمانی طبقاتی نامیده می ‌شود.

فاصله و نزدیکی با توجه به درجه

در هر طبقه، نزدیک ‌ترین درجه دورترین درجه را از ارث محروم می ‌کند. بنابراین، در طبقه ی اول، فرزند شخص فوت شده که درجه اول است، می تواند نواده های او را از ارث محروم می کند که درجه دومی است. این موضوع در اصطلاح حجب حرمانی درجاتی نامیده می شود.

قوانین مربوط به نفقه اولاد یا فرزندان
مطالعه بیشتر

با توجه به ماهیت و مفهوم حجب از ارث قطعا حضور یک وکیل در مشهد می تواند در پیش برد این اهداف و پرونده های مرتبط با این موضوع به شما کمک کند.

پایه و اساس حجب نقصانی

در ماهیت و مفهوم حجب از ارث حجب، ارث نقصانی مختص وارثانی است که دارای دو دلیل ادنی و اعلا هستند، یعنی همسر یا مادر مرحوم. پایه و اساس حجب نقصانی، نسبت دور و نزدیک خویشاوندان به متوفی قاعده الاقرب یمنع الابعد نیست و مصلحت در نظر گرفته شده سبب وضع این قانون شده است.  به طور کلی، حمایت فرزند منجر به این شده ‌است که همسر متوفی، سهم کمتری را در صورت وجود داشته باشد. وکیل خانواده در بیرجند فردی است که در صورت بروز مشکل در این زمینه می تواند به شما در حل مشکل و شرکت در دادگاه کمک کند.

وارثان بدون حاجب حرمانی چه افرادی هستند؟

طبق ماده ۸۹۱ قانون مدنی، وارثانی مانند پدر، مادر، پسر، دختر، شوهر و زن اعتراضی به حاجب ارث ندارند.

با توجه ماهیت و مفهوم حجب از ارث هنگامی که برادران و خواهران با شرایط زیر باشند مادر درگذشته از گرفتن بیش از یک ششم ملک به هر حال محروم است، حتی اگر او امتناع کند. این امر در صورتی صورت می‌ گیرد که نخست باید دو برادر یا یک برادر با دوخواهر یا چهار خواهر داشته باشند. مگر به علت قتل یعنی کافر نباشند و ولد زنا نباشند و مورد لعان از جانب پدرشان قرار نگرفته باشد.

قانون گذاری برای برخی از وراث موارد مشخص و ثابت که سهام مشخصی نامیده می ‌شوند، فراهم کرده ‌است.

  • فرض یک ‌هشتم
  • فرض یک ‌ششم
  • فرض یک ‌چهارم(ربع)
  • فرض یک ‌دوم(نصف)
  • فرض یک ‌سوم(ثلث)
  • فرض دو‌سوم یا دو ثلث
آشنایی با وکیل استرداد جهیزیه در مشهد
مطالعه بیشتر

این موارد براساس قانون ثبت شده اند اما فرد می تواند با توجه به وصیت نامه ای که تنظیم می کند در این موارد تغییر ایجاد کند در آن صورت در صورت قانونی بودن وصیت نامه باید طبق وصیت فرد عمل شود نه صرف قانون اما اگر فرد وصیت نامه ای نداشته باشد به صورت کتبی باید برای ارث و تقسیم اموال با توجه به قانون عمل کرد و پیش رفت.

قوانین در ارتباط با حجب دارای بند و ماده های مختلف و گوناگونی هستند و پیچیدگی خاص خود را دارند لذا کمک گرفتن از وکیل در صورت بروز هر نوع مشکل اهمیت بالایی دارد. حجب از جمله مسائلی در قانون است که عموما پس ازمرگ متوفی بر سر آن اختلاف نظر و ایده ایجاد می شود که لزوم رجوع به قانون در این موارد اهمیت بالایی دارد.

نتیجه گیری

ماهیت و مفهوم حجب از ارث در موضوع وراثت به معنای محرومیت ناقص یا کامل برخی از وارثان ارث است. تخریب، وضعیتی است که وارثان در آن به ارث می‌ برند، اما علی‌ رغم شرایط، ارث آن ‌ها به یک ایالت کوچک ‌تر کاهش می ‌یابد.

حجب حرمانی حالتی است که در حضور برخی از وارثان طبقه بعدی به ارث نمی ‌رسد، به عنوان مثال، در حضور کودکان، خانواده متوفی به ارث نمی ‌برند. اگر برادر یا خواهری در زمان مرگ متوفی در رحم مادر باشد و بعدا زنده به دنیا بیاید، مادر حاجب مادر می‌ شود و تقسیم ملک باید تا زمان تولد متوقف شود. پس از آن باید برای تقسیم اموال متوفی طبق قانون حجب اقدام کرد.

فهرست مطالب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد