قوانین شهادت خویشاوندان

معامله فرار از دین

فهرست مطالب

در برخی از پرونده ها مشکل اساسی نبود شاهد است و در برخی دیگر افراد به دلیل اینکه شاهد از خویشاوندان آن ها است برای ارائه دادگاه دچار تردید هستند. سؤال اصلی در این موارد این است که آیا می توان خویشاوندان را به عنوان شاهد به دادگاه ارائه کرد یا خیر. این پرسش که آیا شهادت بستگان درجه یک در محاکم قضائی قابل قبول است یا نه یکی از پرسش های مهم افراد در مواجه با وکیل در مشهد است که در این مقاله با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم تا قوانین شهادت خویشاوندان و نکاتی که باید در این موارد مد نظر داشته باشید را بررسی کنیم.

شهادت در برخی از موارد بسیار حیاتی و تنها دلیلی است که فرد می تواند به کمک آن بی گناهی اش از جرم را اثبات کند به همین دلیل است که شهادت یکی از موارد حساس در قانون است خصوصا در مواردی که شهادت در ارتباط با جرائمی مانند قتل در دادگاه مطرح می شود.

ورود ضرر در جرم جعل

شهادت خویشاوندان

در برخی از پرونده های قضایی که به جز خویشاوندان درجه یک کسی در جریان وقوع جرم از نزدیک نبوده است و شاهد دیگری وجود ندارد خویشاوندان با حضور در دادگاه به بی گناهی فامیل خود اقرار می کنند. به عنوان مثال فردی می خواهد برای اثبات بی گناه خود برادرش را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کند. با توجه به حقی که متهم در دادگاه برای دفاع از خود دارد، می تواند برادرش را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کند.

با اقاله و قوانین مربوط به آن آشنا شوید
مطالعه بیشتر

همچنین در صندوق های خانوادگی یا در مواردی که قراردادها به صورت شفاهی بین افراد خانواده تنظیم می شوند، شهود امر فقط اقارب و بستگان اشخاص هستند و هیچ فرد دیگری به عنوان شاهد در محل حضور نداشته است که بتواند در صورت اختلاف، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. به همین دلیل و با توجه به حقی که متهم در دادگاه دارد نمی توان شهادت خویشاوندان را در نظر نگرفت. البته قوانین شهادت خویشاوندان در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از هر نوع سو استفاده ای به طور کامل وضع شده اند.

شهادت خویشاوندان در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس ماده ی 177 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با شرایط شاهد بیان می کند که شاهد شرعی در زمان انجام شهادت باید دارای شرایط زیر باشد و این موارد برای شاهد خویشاوند و غیر خویشاوند هر دو صادق است. این شرایط عبارتند از:

  • شاهد باید عاقل باشد.
  • باید ایمان داشته باشد.
  • باید بتواند عدالت را رعایت کند.
  • شاهد باید طهارت مولد داشته باشد.
  • شاهد نباید در مورد موضوع مورد بحث ذی نفع باشد.
  • شاهد نباید با یکی از طرفیت دعوا خصومت شخصی داشته باشد.
  • شاهد نباید متکدی و یا ولگرد باشد.
نکات قانونی رهن ملک
مطالعه بیشتر

همچنین ماده ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که  دادگاه وظیفه دارد قبل از شروع به تحقیق از شاهد حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او توضیح دهد و سپس نام و نام خانوادگی شاهد، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه، شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه وی را بپرسد و ثبت کند. در ادامه باید سابقه ی محکومیت داشتن شاهد پرسیده و ثبت شود سپس میزان درجه ی قرابت نسبی یا سببی بررسی می شود و در صورت وجود در مجلس درج می شود.

وکیل حجر در مشهد

باید توجه داشته باشید بر اساس قوانین شهادت خویشاوندان رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرفتن شهادت شرعی نیست و به این صورت وجود رابطه خویشاوندی یا دوستی با یکی از طرفین دعوا در دادگاه دلیلی بر قبول نکردن شهادت فرد در دادگاه نیست، شهادت خویشاوندان تنها زمانی مشکل ایجاد می کند که این شهادت بر بند های  چ و ج مندرج در ماده ی 177 قانون مجازات اسلامی اثر گذار باشد.

با توجه به این نکته که افراد یک خانواده منافع مشترک زیادی در یک پرونده دارند بسته به موضوع پرونده این که شهادت فرد می تواند مورد قبول باشد یا نه باید توسط قاضی پرونده بررسی و تعیین شود. برای نمونه اگر فرد متهم دارای برادری است که از نظر منزلت اجتماعی شخصیت قابل قبولی دارد و موجه است قاضی می تواند شهادت این فرد به نفع برادرش را در دادگاه قبول کند.

میزان دستمزد و اجرت وکیل دادگستری چقدر است؟
مطالعه بیشتر

بر عکس این مورد در دادگاه نیز صادق است، اگر فرد شاهد از نظر اخلاق و ارزش های اخلاقی سست باشد مسلم است که دادرس پرونده شهادت وی را نمی پذیرد چرا که این مورد برای قاضی حاصل می شود که ممکن است شهادت وی در دادگاه دروغ باشد.

قوانین شهادت خویشاوندان با توجه به نوع جرم متفاوت است و نمی توان بدون وکیل برای چنین پرونده هایی اقدام کرد. وکیل خوب در مشهد می تواند به شما در نحوه ی ارائه ی درست دادخواست و شاهد به دادگاه کمک کند. حضور وکیل سبب تسریع در امر پرونده و جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله موارد کلی مربوط به قوانین شهادت خویشاوندان در قانون جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردیم. قوانین شهادت می توانند بسته به نظر قاضی و با توجه به میزان صلاحیت فرد شاهد رد یا قبول شود. شهادت خویشاوندان موارد بسیار مختلفی را شامل می شود و جزئیاتی دارد که شناخت و بررسی آن ها توسط وکیل امکان پذیر است به همین دلیل در اینگونه پرونده ها حضور وکیل توصیه می شود.

فهرست مطالب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد