نفقه فرزند چقدر است؟

فهرست مطالب

مبلغ نفقه فرزند ، شرایط تعلق نفقه به فرزند ، حداقل میزان نفقه فرزند ، نحوه پرداخت نفقه فرزند، مبلغ نفقه چقدر است؟نفقه فرزند دختر بعد از طلاق چقدر است؟عدم پرداخت نفقه چه نتایجی دارد؟ نفقه فرزند بعد از فوت پدر بر عهده چه کسانی است؟مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند چیست؟نفقه کودک چقدر است؟مجازات عدم پرداخت نفقه به فرزند و به طور کلی نفقه فرزند در قوانین ایران در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

مبلغ نفقه فرزند چقدر است؟

مبلغ نفقه فرزند با توجه به وضعیت مالی پدر یا شخصی که پرداخت نفقه بر عهده اوست تعیین می شود.

همچنین شرایط زندگی والدین، سطح تحصیلات و شغل والدین، عرف و امکانات محل زندگی نیز در تعیین مبلغ نفقه تاثیر گذار است.

در صورت اختلاف در مبلغ نفقه و یا طلاق والدین ، دادگاه خانواده با در نظر گرفتن نظر کارشناس مبلغ نفقه را تعیین خواهد کرد.

نفقه فرزند شامل چه چیزهایی است؟

خوراک، پوشاک، مسکن ، وسایل خانه ،هزینه های درمان ، هزینه های تحصیل و سایر نیازهای فرزند با توجه به وضعیت مالی پدر یا شخصی که پرداخت نفقه بر عهده اوست تعیین می شود لازم به ذکر است که نفقه فرزند شامل امکانات زندگی و نیازهای اساسی و ضروری است بنابراین نمی‌توان منفق را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی و غیر متعارف نمود.

نفقه فرزند در قانون مدنی

تامین نیازهای مالی و مادی فرزندان تکلیفی است که قانون آن را بر عهده پدر دانسته است.

نفقه اولاد یا فرزندان بر عهده پدر آنهاست. (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی)

چه کسانی بعد از پدر موظف به پرداخت نفقه می باشند؟

در مواردی که پدر فوت کرده و یا از نظر مالی توان پرداخت نفقه فرزندش را نداشته باشد،پرداخت نفقه برعهده اجداد پدری قرار می گیرد.

شماره تلفن وکیل خانواده در مشهد
مطالعه بیشتر

هرگاه اجداد پدری نیز فوت کنند یا استطاعت مالی نداشته باشند تکلیف پرداخت نفقه بر عهده مادر خواهد بود.

و اگر مادر هم فوت کند یا استطاعت مالی نداشته باشد پرداخت نفقه بر عهده اجداد مادری قرار می گیرد.

بنابراین تکلیف پرداخت نفقه به ترتیب مقرر در فوق مشروط به زنده بودن و داشتن استطاعت مالی مکلفین می باشد.

حضانت و پرداخت نفقه فرزند مشترک

بعد از طلاق والدین موضوع حضانت و پرداخت نفقه فرزند مشترک یکی از مسائلی است که باید درخصوص آن تصمیم درستی اتخاذ گردد.

در صورتی که والدین در این مورد به توافقی نرسند تعیین تکلیف حضانت، تعیین میزان نفقه فرزند و نحوه پرداخت نفقه فرزند برعهده دادگاه می باشد.

لازم به ذکر است که حضانت و سرپرستی دو مقوله جدا از هم می باشند یعنی ممکن است حضانت فرزند با مادر باشد ولی سرپرستی و پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدرش قرارگیرد.

شرایط تعلق نفقه به فرزند

شرایط تعلق نفقه و استحقاق فرزند به دریافت نفقه مطابق قانون علاوه بر احراز رشد فرزند منوط به وضعیت ازدواج و شغل او نیز می باشد.

نفقه دختر و پسر تا چه سنی با پدر است؟

فرزندان اناث (دختر) در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور (پسر) تا ۲۰ سالگی و بعد از آن در صورتی که معلول از کار افتاده و نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند از کمک هزینه اولاد، بیمه مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین برخوردار می شوند. (ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده)

با توجه به این ماده فرزندان بعد از رسیدن به سن رشد نیز تحت شرایطی از حمایت های مالی والدین و حق نفقه برخوردار می شوند.

تفاوت نفقه زن و نفقه فرزند در چیست؟

بر اساس احکام مربوط به نفقه دو نوع نفقه وجود دارد:

۱- نفقه زن

آشنایی با شرط نصف دارایی یا شرط تنصیف
مطالعه بیشتر

که لزوم پرداخت آن منوط به نیازمندی و عدم تمکن مالی زن نیست و به شرط تمکین زن از شوهرش مستحق دریافت نفقه می گردد.

۲- نفقه اقارب

که انفاق در این دسته منوط به نیازمندی اقارب است.

مثلاً فرزند به عنوان یکی از اقارب نزولی در صورت عدم اشتغال و داشتن نیاز مالی و وجود سایر شرایط مطابق قانون باید تحت حمایت مالی پدر قرار گیرد.

تفاوت ها:

• پرداخت نفقه زن مقدم بر نفقه فرزندان است.(ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی)

• پرداخت نفقه زن تکلیفی یکجانبه است یعنی در هیچ حالتی زن مکلف به پرداخت نفقه شوهرش نمی باشد، در صورتی که نفقه فرزند یک جانبه نیست. اگر پدر نیازمند باشد فرزند تحت شرایطی مکلف به پرداخت نفقه پدرش می گردد.

• نفقه گذشته زن قابل مطالبه است ولی نفقه گذشته فرزند و سایر اقارب قابل مطالبه نیست.

• در تعیین میزان نفقه زن ،وضع اقتصادی شوهر ملاک نمی باشد در حالی که در تعیین نفقه فرزند وضع اقتصادی منفرق (نفقه دهنده) ملاک است.

• عدم پرداخت نفقه زن جرم بوده و حتی مجازات حبس دارد در حالیکه ترک نفقه فرزند و سایر اقارب تعزیر ندارد.

فهرست مطالب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد