وکیل حکم موت فرضی در مشهد

صدور حکم موت فرضی

فهرست مطالب

صدور حکم موت فرضی در مورد کسی صادر می‌شود که مدت طولانی از غیبت او می‌گذرد و هیچ خبری از او در دسترس نیست و عرفا چنین شخصی زنده فرض نمی‌شود. وکیل حکم موت فرضی در مشهد قانون چندین نمونه از این افراد را در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی بیان نموده که البته می‌شود کسی غیر از این افراد هم مرده فرض شود.

ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌گردد:

۱. وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

۲. وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.

۳. وقتی که یک نفر حین سفری دریایی در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

قانون به افرادی اجازه داده است که تقاضای صدور حکم موت فرضی را نمایند. این اشخاص عبارتند از وراث غایب ( وکیل ارث در مشهد ) و همچنین وصی و کسی که به نفع او وصیت شده است. برای درخواست صدور حکم موت فرضی هم باید شرایطی را رعایت نمود که عبارتند از: مشخصات غایب، تاریخ غیبت، دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد. دلایل و اسنادی که ممکن است به موجب آنها درخواست حکم موت فرضی غایب را نمود.

قوانین و مجازات‌های مستی در قانون اسلامی
مطالعه بیشتر

وکیل موت فرضی در مشهد

علاوه بر تاثیر حکم موت فرضی بر امور مالی شخص که منجر به مالکیت ورثه نسبت به اموال و دارایی های شخص می شود ، این سوال از وکیل خوب در مشهد مطرح می شود در صدور حکم موت فرضی در امور غیر مالی او هم تاثیری دارد یا خیر .

در برخی از کشورها صدور حکم موت فرضی در مورد طلاق همسر وی تاثیرگذار است .

یعنی با صدور حکم موت فرضی نکاح وی نیز منحل می شود .

اما در حقوق ایران چنین مطلبی در قانون مشاهده نمی شود .

مطابق مقررات فقهی نیز هرگاه مرد مال و اموالی داشته باشد تا بتوان نفقه زن را از آن محل پرداخت کرد وکیل نفقه ، لازم است تا زن منتظر بماند .

اما در صورتی که پس از چهار سال انتظار خبری از مرد نرسید ، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست طلاق بدهد . در چنین حالتی که مرد غایب مفقودالاثر باشد ، حاکم زن را طلاق می دهد ” وکیل خوب طلاق در مشهد ” و زن باید عده وفات نگه دارد.

نمونه رای موت فرضی

موت فرضی غایب مفقود‌الاثر
درتاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۶۵

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، موت فرضی، غایب مفقود‌الاثر

آشنایی با جرم خرابکاری و مجازات‌های خرابکاری
مطالعه بیشتر

چکیده رای : صرف غیبت ۲۶ ساله، درصورتی‌که سن شخص غایب کمتر از ۷۵ سال باشد، از موارد صدور حکم موت فرضی نیست.

در خصوص دادخواست خانم‌ها م. و ف. و آقای ر.ف. فرزندان م. با وکالت آقای الف.س. به‌طرفیت آقای ع. و خانم م.ف. ساکنان تهران دایر بر صدور حکم موت فرضی آقای « ع. ف. » اشعار ‌می‌دارد

نظر به اینکه سن مشارٌالیه کمتر از ۷۵ سال است (متولد ۱۳۳۸) و غیبت وی نیز به دنبال سفر بحری و یا در زمان وقوع جنگ و جز قشون مسلح نبوده و مضافاً درنتیجه واقعه‌ای رخ نداده است

لهذا چون شرایط مندرج در مواد ۱۰۲۰ – ۱۰۲۲ قانون مدنی فراهم نیست

در شرایط فعلی خواسته قابلیت استماع ندارد

به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می‌گردد قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر‌خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رییس شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها م. و ف. و آقای ر. شهرت هر سه ف. با وکالت وکیل دادگستری آقای الف.س. به‌طرفیت آقای ع. و خانم م. شهرت هر دو ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۶-۱۴/۲/۹۲ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته صدور حکم موت فرضی تجدیدنظر خوانده ردیف اول به لحاظ عدم وجود شرایط مندرج در موارد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ قانون مدنی با صدور قرار عدم استماع دعوی مورد اجابت قرار نگرفته متضمّن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست.

قرار ملاقات با زندانی به چه صورت است؟
مطالعه بیشتر

زیرا گرچه موارد در مواد ۱۰۲۱ و ۱۰۲۰ قانون مدنی احصایی نیست

ولی آنچه مسلم است با توجه به تاریخ تولد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (۱۳۳۸)

به‌زعم درخواست‌کنندگان هیچ‌یک از موارد مذکور مشمول وی ‌نمی‌گردد

و از سوی تجدیدنظر خواهان‌ها علّتی که

بتوان به‌عنوان مصداقی از ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی ذکر نمود بیان‌نشده

و صرف غیبت ۲۶ ساله با توجه به سن غائب موجب نمی‌شود

که حکم موت فرضی صادر گردد  بنابراین رأی مواجه با ایراد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد