وکیل شرب خمر در مشهد، مجازات شرب خمر و نگهداری از آن چیست؟

وکیل شرب خمر در مشهد

فهرست مطالب

ماده های «مُسکِر» یا به بیان عامیانه تر «مشروبات مست کننده» نظیر مشروبات الکلی به دلیل خواص جسمانی و روانی که دارند از گذشته های بسیار دور همواره مورد توجه برخی افراد بوده است. شرب خمر تا قبل از ظهور اسلام در هیچ یک از ادیان الهی ممنوع نبود اما دین مبین اسلام با توجه به آثار زیان بار مصرف این نوع مواد که مستقیما «قوه ی عقل انسان» را هدف قرار می دهد، مصرف مواد مست کننده را ممنوع کرد.

با نزول قرآن کریم، این عمل صراحتا مورد منع قرار گرفت و با افرادی که مرتکب شرب خمر می شدند شدیدا برخورد شد. در کشور ما نیز از آنجا قوانین برگرفته از احکام اسلامی هستند، شرب خمر در زمره جرایم حدی قرار گرفته است و وکیل شرب خمر در مشهد به همین منظور پدیدار شده و آماده دفاع از این پرونده های می‌باشد. در این مقاله بر آنیم تا جرم شرب خمر، مجازات آن در قوانین ایران، شیوه های اثبات شرب خمر و راه های توبه و گریز از مجازات را به مخاطبان گرامی معرفی کنیم.

وکیل شرب خمر

مصرف چه موادی، شرب خمر محسوب می شود؟

در ادامه این مقاله از وکیل مشهد متوجه می‌شویم که آیا شرب خمر تنها شامل مصرف مشروبات مست کننده نظیر مشروبات الکلی می شود؟ یا مصرف هر نوع مخدری که عقل را زائل کند «شرب خمر» محسوب می شود؟ ماده 264 قانون مجازات اسلامی نه تنها مصرف مشروبات، بلکه مصرف هر گونه ماده ی «مُسکِر» و «مست کننده» را مساوی با جرم شرب خمر می داند. «مسکر» شامل هر ماده ای است که اراده و قدرت تشخیص انسان را تضعیف کند.

با این تعریف مصرف مواد مخدر نظیر قرص های روانگردان، هروئین، شیشه و … نیز می­تواند به عنوان شرب خمر قلمداد شود. چنانکه ماده 264 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع …» جرم است و مرتکب آن مستحق 80 ضربه شلاق است.

دادگاه و وکیل شرب خمر در مشهد فقط مصرف مشروب را شرب خمر می دانند؟

البته بررسی آراء و احکام دادگاه ها نشان می دهد وکیل کیفری در مشهد و دادگاه‌های کیفری توجه چندانی به سایر روش های شرب خمر (نظیر مصرف مواد مخدر، تزریق و تدخین مواد مست کننده) ندارند و تنها موارد مصرف مشروبات مست کننده نظیر مشروبات الکلی، آبجو، شراب انگور و خرما و … را مشمول شرب خمر و قابل مجازات می دانند. (این مدعا بر اساس آمار درگاه خدمات الکترونیکی قضایی در حوزه قضایی خراسان می باشد)[1]احتمال می رود دلیل صدور چنین احکامی، احتیاط دادگاه ها در برخورد با جرایم حدی باشد.

چه میزان مصرف مشروب، شرب خمر محسوب می شود؟

آیا برای تحقق جرم شرب خمر، شخص حتما باید مست و بی اراده شود؟ آیا درصد خلوص مشروبات، تاثیری در میزان جرم و مجازات دارد؟ ماده 264 قانون مجازات اسلامی در پاسخ به این دو سوال صراحتا بیان می کند مصرف هرگونه مسکر چه «…مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند…» شرب خمر محسوب می شود و مرتکب آن با مجازات 80 ضربه تازیانه روبرو خواهد شد.

بنابراین از نگاه دادگاه چنانچه شخصی مشروبات مست کننده بخورد، مستحق مجازات است. خواه مست و بی اراده بشود خواه هوشیار و عاقل بماند. همانطور که در متن ماده فوق دیدیم، درصد خلوص یا ناخالصی مشروب نیز تاثیری در مجازات ندارد، البته به شرطی که درصد خلوص به حدی پایین نباشد که آن ماده را از زمره مواد «مسکر و مست کننده» خارج کند.

شرب خمر یک جرم حدی است

جرایم در یک تقسیم بندی به دو دسته می شوند: جرایم حدی و جرایم غیر حدی. جرایم حدی، به آن دسته از جرایم گفته می شود که تعریف جرم و میزان مجازات آن ها در احکام اسلامی وارد شده و قابل تغییر، تبدیل و تخفیف نیستند. مجازات جرم «شرب خمر» 80 ضربه شلاق است و از آنجا که این جرم نیز در دسته ی جرایم حدی قرار دارد، مجازات آن قابل تعلیق یا تغییر به مجازات نقدی و … نیست و بایستی حتما حد الهی اجرا شود. مجازات آن طبق گفته وکیل شرب خمر در مشهد طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، 80 ضربه شلاق است.

حکم شرب خمر

مجازات شرب خمر، از شلاق تا اعدام

چنانچه شخصی چندین مرتبه شرب خمر کند، وکیل شرب خمر در مشهد گفته است که مجازات شلاق تنها برای 3 مرتبه اول اجرا می شود و مجازات او در مرتبه ی چهارم اعدام است. مطابق ماده 136 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی 3 بار مرتكب شرب خمر شود و هر بار مجازات شرب خمر یعنی 80 ضربه شلاق بر او جاری شود، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است. بعبارت دیگر مجازات اعدام تنها در صورتی اجرا می شود که شخص پیش از مرتبه ی چهارم، 3 مرتبه بابت همان جرم مجازات شده باشد.

اما بطور مثال چنانچه شخصی چهار مرتبه مشروب الکلی بخورد در حالیکه برای هیچ کدام از آن ها مجازات نشده، برای تمام این چهار مرتبه تنها یکبار مجازات می شود. در مثالی دیگر چنانچه شخصی پس از شرب خمر و پیش از اجرای مجازات، سه مرتبه ی دیگر مشروب مصرف کند تنها یک بار مجازات شلاق درباره ی او اجرا می شود.

مجازات شرب خمر توسط غیر مسلمان چیست؟

شرب خمر در برخی ادیان نظیر یهودیت و مسیحیت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، از آداب و مناسک دینی به شمار می رود. قانونگذار جهت احترام به اقلیت های مذهبی، در خصوص شرب خمر آزادی بیشتری به غیر مسلمانان داده است. غیر مسلمانان چنانچه مرتکب شرب خمر شوند، مجازاتی نداشته و نیاز به وکیل شرب خمر در مشهد نیست. اما باید توجه داشت که این عمل آن ها نباید به طور علنی و در محیط های عمومی صورت بگیرد.

مطابق ماده 266 قانون مجازات اسلامی چنانچه غیرمسلمانی در انظار عمومی اقدام به مصرف مشروبات مست کننده کند، و به اصطلاح «تظاهر به شرابخواری» کند، با مجازات 80 ضربه شلاق حدی روبرو خواهد شد. تبصره ماده 266 علاوه بر «تظاهر به شرابخواری»، «تظاهر به مستی» را نیز جرم می داند. طبق تبصره مذکور اگر شخص غیر مسلمانی در محیط غیر عمومی (مثلا در منزل خود) و به طور غیر علنی شرب خمر کند، اما در حالت مستی و بی ارادگی وارد مکان های عمومی شود، به مجازات «تظاهر به عمل حرام» محکوم می شود.

مجازات شرب خمر به صورت علنی شدیدتر می شود

چنانچه شخصی به صورت علنی و در اماکن، معابر و محل های عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید علاوه بر مجازات حدی 80 ضربه شلاق، به مجازات تعزیری حبس نیز محکوم می شود. در این باره ماده 701 قانون مجازات اسلامی چنین بیان می دارد: «هر کس متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم می شود.» چنانکه در متن ماده مشاهده می شود قانونگذار لفظ «متجاهرا» را ذکر کرده و چنین برداشت می شود که شخص باید قصد تظاهر به شرابخواری و عمل حرام را داشته باشد و اثبات قصد تجاهر و تظاهر با دادگاه است.

شرب خمر


نکته دیگری که از ماده 701 بدست می آید، تصریح ماده به «مشروبات الکلی» است. برخلاف ماده 264 که هر نوع ماده مست کننده را مستحق مجازات حدی می دانست و تفاوتی بین مواد نوشیدنی و خوردنی و تدخینی نمی گذاشت، ماده 701 تنها تظاهر به مصرف «مشروبات الکلی» را مشمول مجازات دانسته است. با توجه به اینکه دادگاه مجاز نیست معنای عبارات قوانین کیفری را گسترش دهد و دامنه آن را زیاد کند، بلاشک سایر مواد مست کننده نظیر مواد مخدر و روانگردان از دایره ماده 701 خارج هستند.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

هر کس مشروبات الکلی را حمل یا نگهداری کند یا آن را در اختیار دیگران قرار دهد مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه تا 1 سال حبس تعزیری و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش و قیمت عرفی و تجاری میزان مشروب ضبط شده محکوم می شود.

این در حالتی است که میزان مشروبات حداکثر 20 لیتر باشد. مطابق تبصره 1 ماده 703 چنانچه میزان مشروبات الکلی که حمل می شود بیش از 20 لیتر باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده 702، وسیله هایی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک آن وسیله باشد، به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد. اما چنانچه مالک اصلی وسیله از حمل مشروبات بی خبر باشد، شخص حمل کننده علاوه بر مجازات حمل، بایستی معادل نقدی وسیله را نیز بپردازد.

راه های اثبات شرب خمر

در خصوص جرایم حدی که در واقع برگرفته از شریعت اسلام هستند، باید اذعان داشت که رویکرد و گرایش قانونگذار با عدم اجرای مجازات بوده و به بیان برخی هدف از قرار دادن مجازات برای جرایم حدی نظیر شرب خمر، بیشتر از آنکه جنبه اجرایی داشته باشد، جنبه ی ارعابی و پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم را دارد. با این حال در موارد بسیاری مجازات شرب خمر اجرا می شود لذا شایسته است که وکیل شرب خمر در مشهد شمارا با با شیوه های اثبات شرب خمر و راه های گریز از مجازات آشنا شویم. شرب خمر به طور کلی از سه راه قابل اثبات است:دو مرتبه اقرار، شهادت دو مرد و یا علم قاضی.


مصرف چه موادی شرب خمر است
وکیل محجورین
مطالعه بیشتر

به مصرف هرگونه مواد مست کننده شرب خمر گویند.

میزان شرب خمر چقد است؟

هر میزان از ماده ای که مکسر یا مست کننده باشد شرب خمر محسوب می‌شود.

روش اثبات شرب خمر در قانون اسلامی چیست؟

از روش‌های اثبات شرب خمر برای قانون گذار می‌توان : دو مرتبه اقرار، شهادت دو مرد و یا علم قاضی را نام برد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد