پرونده قتل را چگونه پیگیری کنیم؟

قتل در مشهد

فهرست مطالب

به منظور پرداختن به شرایط پیگیری پرونده قتل بایستی در خصوص قتل، انواع آن، وکیل قتل، مجازات قتل صحبت کنیم. به همین منظور ابتدا باید بگوییم قتل چیست؟ وکیل قتل چه کسی است؟

قتل یعنی کشته شدن یک فرد به دست فردی دیگر حال چه عمدی باشد و چه سهوی. با توجه به اینکه قتل از جمله هنجارشکنی ‌های اجتماعی است که آثار و پیامدهای ناگواری برای افراد و جامعه رقم می ‌زند به همین دلیل رسیدگی به پرونده‌ های قتل نیز مشابه سایر جرایم نیازمند یک وکیل متخصص است.

وکیل قتل کسی است که از کلیه قوانین، تبصره‌ ها و روند رسیدگی به پرونده قتل اطلاع و آگاهی کامل دارد و از آنجایی که این پرونده‌ ها با مرگ و زندگی افراد سروکار دارند و بسیار پیچیده هستند به همین دلیل وجود وکیل متخصص در این زمینه الزامی است. در صورت کمترین بی اطلاعی وکلا در این زمینه، حق و حقوق افراد از بین خواهد رفت.

وکیل قتل می ‌تواند وکیل مقتول و یا قاتل باشد اما در هر صورت موظف است در جهت کمک به قاضی برای تعیین حکم نهایی قدم بردارد؛ زیرا در مواردی با ارائه مدارکی مبنی بر بی گناهی قاتل توسط وکیل به دادگاه روند پرونده با سرعت بیشتر طی خواهد شد. در نتیجه وظیفه وکیل قاتل یا مقتول تحقق حق و مصون نگه داشتن جامعه از اثرات این قتل است.

وکیل قتل

البته توجه داشته باشید که همیشه مجازات قتل، اعدام نیست و با توجه به شرایط، این حکم متفاوت خواهد بود.

مجازات انواع قتل

آنچه به قتل جنبه ‌های مختلفی می ‌بخشد نحوه مجازات، هدف شخص مرتکب، شرایط محیطی است. در ادامه مجازات انواع قتل با توجه به مفاد ۲۹۶ الی ۲۹۹ قانون مجازات ذکر می ‌شود:

در صورتی که فرد مقتول به دلیل جنایت بر عضو فوت کند، اگر جنایت صورت گرفته جنبه معنای عمدی داشته باشد قتل از نوع عمد محسوب می ‌شود. در غیر این صورت قتل شبه عمد محسوب شده و مجازات آن شامل قصاص عضو و پرداخت دیه نفس است.

اگر ضربات متعدد وارد شده بر اعضای بدن یک فرد توسط مرتکب باعث مرگ او شود و قتل صورت گرفته مفهوم جنایت عمد داشته باشد مجازات مرتکب قصاص نفس است.

اگر فردی توسط مرتکب به واسطه ضربات متعدد عمدی کشته شود و جنایت مفهوم قتل عمد داشته باشد مرتکب علاوه بر قصاص نفس، در خصوص ضربات وارده که در قتل تاثیری نداشته ‌اند محکوم به قصاص عضو یا پرداخت دیه جنایت‌ های فوق خواهد شد. در صورتی که قتل ناشی از مجموع ضربات وارده به صورت متوالی باشد، کلیه ضربات وارده حکم یک ضربه را دارند.

نکته: اگر شخص مصدوم به گمان اینکه ضربات وارد شده بر او عمدی نبوده و یا در صورت عمدی بودن منجر به مرگ او نمی‌ شود با ضارب یا همان مرتکب مصالحه کند، اگر پس از گذشت زمان، آثار ضربات در قالب قتل پدیدار شود اگر عمدی بودن آن ثابت شود مرتکب باید قصاص نفس شود اما اگر قبل از قتل در طی مصالحه ‌ای که انجام شده نقص عضو مرتکب صورت گرفته باشد یا از او وجه المصالحه دریافت شده باشد اجرای حکم قصاص نفس در گرو پرداخت دیه عضو قطع شده یا بازگرداندن مبلغ وجه المصالحه دریافت شده به مرتکب است.

آشنایی با افراز مال مشاع و شرایط آن
مطالعه بیشتر

اگر شخصی به صورت عمدی جنایتی مرتکب شود اما نتیجه جنایت ارتکابی بیشتر از مقصود وی باشد و عمدی صورت نگرفته باشد، در مقایسه با جنایت کمتر عمدی و در مقایسه با جنایت بیشتر شبه عمد به حساب می ‌آید. مثلا اگر مرتکب انگشت فرد را قطع کند و این قطع انگشت منجر به قطع دست یا مرگ فرد شود جرم مرتکب نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به مرگ فرد یا قطع دست او شبه عمد محسوب می ‌گردد.

شرایط پیگیری پرونده قتل (از لحاظ عمومی و از جنبه قصاص)

در ادامه لازم است شرایط عمومی قصاص که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده ‌اند بیان شود تا شرایط پیگیری پرونده قتل برای شما محرز گردد.

قصاص در صورتی ثابت و اجرا می ‌شود که مرتکب پدر یا جزو اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مقتول عاقل و هم دین مرتکب باشد. اگر مجنی علیه (کسی که از جانب مرتکب خسارت جانی و جسمی دیده) مسلمان باشد و مرتکب مسلمان نباشد این موضوع، قصاص را منتفی نمی‌ کند.

اگر مرتکب جزو اجداد پدری مجنی علیه باشد باید آن را اثبات نماید در غیر این صورت، حق قصاص، مورد مذکور با سوگند مجنی علیه یا ولی او (ولی دم) ثابت می ‌گردد.

در خصوص تفاوت ادیان مجنی علیه و مرتکب دو حالت در خصوص حق قصاص وجود دارد:

 • اگر مرتکب غیرمسلمان، جنایت عمدی علیه مجنی علیه مسلمان انجام دهد، حکم قصاص فارغ از نوع دین و گرایش ‌ها ثابت است.
 • در صورت غیر مسلمان بودن مجنی علیه، برای ساقط شدن حکم قصاص، وی می ‌تواند پیش از اجرای قصاص مسلمان شود که در این صورت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ گردد.

در ادامه باید عنوان کرد که جنایت عمدی نسبت به فرد بالغ دارای قصاص است.

مجازات مرتکب در خصوص جنایت عمدی نسبت به مجنون شامل پرداخت دیه و تعزیر است.

ارتکاب جنایت عمدی بر جنین حتی پس از شکل گیری کالبد و روح او منجر به قصاص مرتکب نمی ‌شود.

تیم یسنا وکیل بهترین وکیل در مشهد را در اختیارتان قرار خواهد داد تا از محفوظ ماندن حق و حقوقتان در خصوص دعاوی مربوط به قتل اطمینان حاصل کنید و شرایط پیگیری پرونده قتل را برایتان ذکر خواهد کرد تا هر چه سریع‌ تر بتوانید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهید.

چند نکته در خصوص شرایط عمومی قصاص:

 • شکل گیری جنایت در حالت مستی و عدم تعادل مرتکب در اثر مصرف مواد مخدر منجر به قصاص می‌ شود مگر در شرایطی که اثبات شود مرتکب در این شرایط از حالت عادی خارج شده و از او سلب اختیار می ‌شود. البته لازم به ذکر است اگر فرد با علم به این موضوع یعنی بی اختیار شدن در این شرایط، اقدام به مصرف آن ‌ها کند تا مقصود خود را عملی سازد اگر این نیت او ثابت شود حکم قصاص برای او ثابت خواهد بود.
 • اگر مرتکب ادعا کند در زمان وقوع جنایت بالغ یا عاقل نبوده و مثلا در اثر سابقه جنونی که داشته مرتکب جنایت شده است مجنی علیه یا ولی دم او باید از طریق شهود شرعی، خلاف این موضوع را ثابت کنند در غیر این صورت حکم قصاص از مرتکب ساقط می ‌شود.
 • اگر جنایت مرتکب شده علیه جنین پس از تولد او نمایان شود یعنی جنینی که متولد شده قابلیت رشد و ادامه حیات داشته باشد اما به دلیل جنایت صورت گرفته علیه او در زمان بارداری فوت کند و یا اینکه اعضای بدن او دچار مشکل شود قصاص مرتکب ثابت است.
اصل استصحاب و نکات آن
مطالعه بیشتر

دلایل لازم جهت اثبات قتل

دلایلی وجود دارند که باعث می ‌شوند شرایط پیگیری پرونده قتل و روند رسیدگی به آن به راحتی طی شود این ادله عبارتند از: اقرار مرتکب، شهادت شهود ( شاهد باید عاقل، بالغ، با ایمان باشد، ولگرد و ذینفع در موضوع نباشد، با طرفین دعوا خصومت شخصی نداشته باشد، به تکدی گری مشغول باشد)، قسامه (نوع خاصی از سوگند) ، سوگند، علم قاضی.

وکیل قتل در مشهد

به دلیل ابهامات موجود و پیچیدگی شرایط پیگیری پرونده قتل یکی از راهکارهای موجود، مراجعه به وکیل کیفری است.

نکاتی در خصوص حق قصاص و دیه

نکاتی که در ادامه به آن ‌ها اشاره خواهیم کرد به نوعی بیان کننده شرایط پیگیری پرونده قتل محسوب می ‌شوند؛ زیرا نتیجه نهایی پیگیری پرونده‌ های قتل به حق قصاص و دیه منتهی می ‌شود که در ادامه دارنده ‌های این حق قصاص و دیه در شرایط مختلف ذکر می ‌شوند.

 • تصمیم گیری در خصوص قصاص فقط بر عهده کسی است که حق قصاص به او داده شده است.
 • کسی که حق قصاص دارد نمی‌ تواند پیش از فوت مجنی علیه اقدام به قصاص مرتکب کند؛ زیرا اگر مجنی علیه در اثر جنایات مرتکب فوت نکند دارنده حق قصاص، سزاوار قصاص خواهد بود و یا اینکه محکوم به تعزیر مقرر در قانون خواهد شد.
 • اگر اولیای دم چندین نفر باشند به هر یک حق قصاص جداگانه تعلق می ‌گیرد.
 • ولی دم شامل ورثه مقتول به جز زوج یا زوجه اوست.
 • اگر حق قصاص به دیه یا وجه المصالحه تبدیل شود همسر قانونی مقتول از آن ارث می ‌برد.
 • اگر عده ای از ولی دم خواهان دیه و مابقی خواهان قصاص باشند از وجه المصالحه ولی دم خواهان دیه به همسر مقتول نیز سهم می ‌رسد.
 • با فوت صاحب حق قصاص، حق قصاص به ورثه او که ممکن است همسر مجنی علیه باشد می ‌رسد.
 • در صورت صغیر یا مجنون بودن مجنی علیه یا کلیه اولیای دم و یا برخی از آنان، ولی آن‌ ها صاحب حق قصاص خواهد بود و یا اینکه می ‌تواند تا زنان افاقه یا بلوغ آنان صبر کند.
 • اگر برخی از اولیای دم عاقل و بالغ باشند و درخواست قصاص داشته باشند اما ولی صغیر یا مجنون خواهان دریافت دیه یا وجه المصالحه باشد باید بر اساس نظر و خواسته او عمل کنند.
 • حق قصاص با مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه او می ‌رسد و جاری است.
 • در صورت مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه، مقتول یا اولیای دم اگر آن ‌ها ولی دم نداشته باشند یا دسترسی به او امکان پذیر نباشد و مسائلی از این قبیل، ولی دم آن‌ ها مقام رهبری است که قوه قضائیه با کسب اجازه از رهبری، اختیارات را به دادستان ‌های مربوطه محول می‌ کند.
 • اگر مرتکب یا شریک ارتکاب جنایت علیه مجنی علیه جزو ورثه او باشد حق قصاص و دیه از او سلب می‌ شود.
 • در صورتی که مجنی علیه یا ولی دم او مجنون یا باشند و ولی او علیه او مرتکب جنایت شده باشد یا شریک جنایت باشد، در این خصوص به او ولایت تعلق نمی ‌گیرد.
 • در خصوص ثبوت حق قصاص اگر در صورتی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد تنها حق مجنی علیه یا ولی دم او اعلام قصاص یا گذشت است و اگر خواستار دریافت وجه المصالحه یا دیه باشد باید با مرتکب مصالحه کند و رضایت او را داشته باشد.
وکیل خیانت در امانت در مشهد؛ آشنایی با جرم خیانت در امانت
مطالعه بیشتر

نکته: فاضل دیه یعنی مبلغی افزودن بر مبلغ دیه اصلی.

 • در شرایطی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده باشد صاحب حق قصاص دارای دو اختیار است:
  • قصاص با رد فاضل دیه
  • اخذ دیه مقرر در قانون بدون رضایت مرتکب
 • در صورت تعیین دیه یا پرداخت وجه مصالحه از سوی مجنی علیه یا ولی دم او تا زمانی که شرط مذکور از سوی مرتکب عملی نشود حق قصاص شخص پابرجاست.
 • مصالحه یا گذشت، قبل و بعد از صدور حکم باعث ساقط شدن حق قصاص می ‌شود.
 • در خصوص جنایات عمدی اعم از قتل، مجنی علیه قادر خواهد بود پیش از فوت مصالحه یا تقاضای قصاص کند و پس از فوت وی ولی دم هیچ گونه حقی ندارند.
 • در صورت تعدد قاتلین و مقتولین و مشخص نبودن قاتل هر یک از مقتولان، اگر ولی دم یک مقتول اعلام رضایت کنند ولی دم مقتول دیگر تنها می ‌تواند درخواست حق دیه نماید و اگر اولیای دم هر دو مقتول خواستار قصاص باشند، قصاص صورت می‌ گیرد‌.
 • در صورتی که دیه مقتولین متفاوت باشد یعنی یکی از آن‌ها زن باشد و اولیای دم مقتولین خواستار پرداخت دیه باشند، اولیای دم زن نصف دیه کامل را دریافت خواهند کرد که به دلیل مشخص نبودن قاتل این میزان بین هر دو مرتکب تقسیم می ‌شود.

همانطور که مشاهده می ‌کنید گستردگی شرایط پیگیری پرونده قتل در این مقاله کاملا مشهود است به همین دلیل تیم یسنا وکیل از طریق معرفی وکیل خوب در مشهد اقدام به پاسخگویی به شما عزیزان می ‌کند.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد