فرزندخواندگی و شرایط قانونی آن

وکیل فرزندخواندگی

آیا شرایط زوجین جهت سرپرستی فرزند را می‎دانید؟ آیا از وظایف در اختیار گرفتن وکیل فرزند خواندگی و مزایای آن مطلع هستید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن بررسی تمامی شرایط به سرپرستی گرفتن فرزند، شما را با اهمیت نقش وکیل فرزند خواندگی جهت این امر آشنا خواهیم کرد. وکیل […]

سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال

سن قانون تنظیم سند اموال

آیا حداقل سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال در قوانین جمهوری اسلامی را می‎دانید؟ آیا می‎دانید سند زدن اموال برای فرزندی که زیر سن قانونی است چگونه است؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، شما را با تمامی شرایط سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال مالی و غیر مالی و همچنین […]

آشنایی با وکیل دعاوی کارگر و کارفرما

وکیل دعاوی کارگر و کارفرما

آیا از دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما و شرایط آن اطلاعی دارید؟ آیا با حق و حقوق مربوط به کارگران و کارفرمایان آشنا هستید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن بررسی تمامی شرایط مربوط به حق و حقوق کارگران و کارفرمایان، شما را با وظایف وکیل دعاوی کارگر و […]

ازدواج در زمان عده و قوانین مربوط به آن

ازدواج در زمان عده

آیا حکم ازدواج در زمان عده و مجازات‎های مربوط به آن را می‎دانید؟ حکم رابطه نامشروع در زمان عده طلاق رجعی و طلاق بائن را در قوانین جمهوری اسلامی چیست؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن بررسی مفهوم عده در احکام و قوانین اسلامی، شما را با تمامی قوانین و […]

انواع خسارت‌‌های قابل مطالبه را بشناسید

انواع خسارت‌های قابل مطالبه

آیا انواع خسارت‎‌های قابل مطالبه در قانون مدنی را می‎شناسید؟ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد در قانون چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به معرفی انواع خسارت‎های قابل مطالبه پرداخته و شما را با تمامی شرایط آن آشنا خواهیم کرد. انواع […]

تبدیل حبس به جزای نقدی و قوانین مربوط به آن

تبدیل حبس به جزای نقدی

آیا شرایط تقلیل یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را می‎دانید؟ آیا از مجازات‎های جایگزین حبس اطلاع دارید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، شما را با تمامی انواع شرایط تبدیل حبس به جزای نقدی و همچنین مجازات‎های جایگزین حبس تعزیری آشنا خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله همراه ما […]

آشنایی با نحله و اجرت المثل

نحله و اجرت المثل

آیا نحله و اجرت المثل و تفاوت‎های آن را می‎شناسید؟ آیا شرایط پرداخت آن‎ها را می‎دانید ؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، بررسی نحله و اجرت المثل و تفاوت‎های آن پرداخته و شما را با تمامی شرایط آن آشنا خواهیم کرد. نحله و اجرت ‎المثل و تفاوت‌های آن نحله یا اجرت […]

شرایط و قوانین مجازات کودکان زیر 18 سال

مجازات کودکان زیر 18 سال

  آیا مجازات‌‎های تعیین شده برای کودکان زیر 18 سال در آیین قانون مجازات اسلامی را می‌‎دانید؟ مراجع رسیدگی به دعاوی کودکان و نوجوانان کدامند؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمام قوانین و شرایط برای مجازات کودکان زیر 18 سال پرداخته و شما را با مراجع رسیدگی و […]

قوانین و مجازات‌های مستی در قانون اسلامی

مستی در مجازات اسلامی

آیا جایگاه مستی در قانون مجازات اسلامی ایران را می‎دانید ؟ آیا انواع مستی و مجازات‎‌های شرب خمر را می‎شناسید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد در این زمینه پرداخته و شما را با تمامی قوانین و جایگاه مستی در قانون مجازات آشنا خواهیم کرد. مستی در […]

بررسی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

حبس تعلیقی

آیا می‎دانید جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری و آیین دادرسی کدامند؟ آیا انواع جرایم قابل گذشت را می‎شناسید ؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به معرفی انواع جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت پرداخته و شما را با تمامی […]