تبدیل حبس به جزای نقدی و قوانین مربوط به آن

تبدیل حبس به جزای نقدی

آیا شرایط تقلیل یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را می‎دانید؟ آیا از مجازات‎های جایگزین حبس اطلاع دارید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، شما را با تمامی انواع شرایط تبدیل حبس به جزای نقدی و همچنین مجازات‎های جایگزین حبس تعزیری آشنا خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله همراه ما […]

شرایط و قوانین مجازات کودکان زیر 18 سال

مجازات کودکان زیر 18 سال

  آیا مجازات‌‎های تعیین شده برای کودکان زیر 18 سال در آیین قانون مجازات اسلامی را می‌‎دانید؟ مراجع رسیدگی به دعاوی کودکان و نوجوانان کدامند؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمام قوانین و شرایط برای مجازات کودکان زیر 18 سال پرداخته و شما را با مراجع رسیدگی و […]

قوانین و مجازات‌های مستی در قانون اسلامی

مستی در مجازات اسلامی

آیا جایگاه مستی در قانون مجازات اسلامی ایران را می‎دانید ؟ آیا انواع مستی و مجازات‎‌های شرب خمر را می‎شناسید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد در این زمینه پرداخته و شما را با تمامی قوانین و جایگاه مستی در قانون مجازات آشنا خواهیم کرد. مستی در […]

بررسی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

حبس تعلیقی

آیا می‎دانید جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری و آیین دادرسی کدامند؟ آیا انواع جرایم قابل گذشت را می‎شناسید ؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به معرفی انواع جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت پرداخته و شما را با تمامی […]

منظور از قرار جلب دادرسی چیست؟

قرار جلب به دادرسی

آیا می‎دانید قرار به جلب دادرسی چیست و چه زمانی صادر می‎شود؟ چه کسی می‌تواند قرار جلب به دادرسی را صادر کند؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد و نکات کیفری در این زمینه خواهیم پرداخت. قرار جلب به دادرسی یکی از  اقدامات مهمی که می‎بایست پس […]

اضطرار در قانون مجازات چیست؟

اضطرار در قانون مجازات

آیا می‌دانید اضطرار در قانون مجازات چیست؟ آیا شرایط در قانون اضطرار و انواع آن را می‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به بررسی تمامی قوانین در خصوص این امر پرداخته و شما را با با کلیه شرایط اضطرار در قانون مجازات در قوانین جمهوری اسلامی آشنا […]

خط زدن حواله کرد در چک چیست؟ قوانین مربوط به آن کدام اند؟

وکیل چک در مشهد

آیا می‌دانید آثار خط خوردگی در حواله کرد چیست و چه تبعاتی دارد؟ آیا رویه قضایی در این خصوص را می‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، ضمن پرداختن به موضوع شرایط اعاده حیثیت، تمامی موارد قانونی در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد. خط زدن […]

قوانین و مجازات خیانت در امانت در اموال مشاع

خیانت در امانت در اموال مشاع

آیا می‎دانید خیانت در امانت در اموال مشاع چه تبعاتی در بر خواهد داشت؟ آیا رای مراجع مربوطه به وکیل خیانت در امانت در مشهد توسط شریک مشاع را می‎دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد قانونی در این زمینه خواهیم پرداخت. تا انتهای این مقاله همراه […]

با شرایط تشدید و تخفیف قرار کیفری آشناشوید

تشدید یا تخفیف قرار کیفری

آیا می‎دانید قرارهای تامین کیفری و شرایط آن‎ها چگونه هستند؟ آیا با کلیات تشدید و تخفیف قرار کیفری آشنا هستید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، تمامی موارد قانونی در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. تشدید و تخفیف قرار کیفری […]

سوء پیشنیه و موارد مربوط به آن

آیا می‎دانید سوء پیشینه پس از چند سال پاک میشود؟ آیا می‎دانید پاک شدن سوء پیشینه کیفری در جرم های مختلف به چه صورت است؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به بررسی تمامی شرایط و موارد قانونی در این زمینه پرداخته و شما را با تمامی مراحل […]