گذشت شاکی یا رضایت‎‌نامه کیفری

جرم و عناصر آن

آیا می‎دانید گذشت شاکی یا رضایت‎نامه کیفری به چه صورت است و چه تاثیری در پرونده دارد؟ آیا انواع جرائم در دستگاه قضایی را می‎دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن بررسی تمامی موارد در خصوص گذشت شاکی یا رضایت‎نامه کیفری، شما را با انواع جرائم آشنا خواهیم کرد. تا […]